+977-01-5389534/+977-01-5389535/+977-01-5302028

Pharmacy

Terms and condition for online pharmacy

  1. Order placed by 3 pm will be fulfilled by 5 pm on the same working day. Order placed after 3 pm will be fulfilled by 5 pm on the next working day.
  2. For the orders to be fulfilled please upload a scanned or photograph of your prescription.
  3. Orders can be picked up after receiving pick up message.
  4. Narcotic drugs will not be entertained for online orders.

अनलाइन फार्मेसीको नियम तथा अवस्था

१. दिउँसो ३ बजे सम्ममा अर्डर भएको औषधि बेलुका ५ बजे कलेक्सनको लागि तयार हुनेछ तेस्तै बेलुका ३ बजे पछि गरेको अर्डर अर्को दिनको ५ बजे कलेक्सनको लागि तयार हुनेछ । यदि भोलिपल्ट सार्बजनिक बिदा छ भने पर्सिपल्ट बेलुका ५ बजे मात्र अर्डर कलेक्सन गर्न सकिने छ

२. सार्बजनिक बिदामा अर्डर गर्न मिले तापनि कलेक्सन गर्न अर्को दिनको ५ बजे मात्र मिल्नेछ ।

३. तपाईको अर्डर कलेक्सनको लागि तयार भएको SMS पाउनु भएपछि मात्र कलेक्सन गर्न आउनुपर्नेछ ।

४. चिकित्सकले लेखेको औषधि पुर्जाको फोटो अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्नुपर्ने छ ।

५. Narcotic Drugs को अर्डर अनलाइनमा लिईनेछैन ।
    I agree to the Terms and Conditions