+977-01-5389534/+977-01-5389535/+977-01-5302028

Mini PCNL( बिना ठुलो चिरफार)

Mini PCNL( बिना ठुलो चिरफार) पद्धतिद्वारा शुभेक्षा ईन्टरनेशनल अस्पतालमा बरिष्ठ युरो सर्जन डा. संजय खड्गीद्वारा मृगौलामा रहेको 5 cm लामो पत्थरीको सफल शल्यक्रिया

Comments are closed here.